Eloxování | Povrchové úpravy kovů | Bomex

Eloxování

Eloxování neboli elox či anodická oxidace je elektrolytický proces, který je využíván k vytvoření ochranné oxidové vrstvy na povrchu hliníkových součástí.

Eloxování neboli elox či anodická oxidace je elektrolytický proces, který je využíván k vytvoření ochranné oxidové vrstvy na povrchu hliníkových součástí. Tloušťka vrstvy stejně jako její zabarvení záleží na podkladové slitině hliníku a provozních podmínkách eloxování.

 

Vytvořená oxidová vrstva zlepšuje funkční vlastnosti podkladové slitiny, zvyšuje především korozní odolnost, tvrdost a otěruvzdornost eloxovaných dílů. Eloxování je příznivé životnímu prostředí protože oxidační proces je posílením přirozené oxidace hliníku, takže neprodukuje těžké kovy ani jiné škodlivé a nebezpečné vedlejší produkty.

TVRDÉ ELOXOVÁNÍ / TVRDÝ ELOX

KONVENČNÍ ELOXOVÁNÍ / ELOX

Obecné vlastnosti

Rozměry dílů

Základní materiály

Použití

Co by Vás mohlo dále zajímat

Zajímáme se také o životní prostředí

Kvalita především

Jiná zajímavá technologie