Životní prostředí

Společnost BOMEX - CZ s.r.o. vytvořila, zavedla, udržuje a neustále zlepšuje dokumentovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016. 

niklovani_1

Provozovna společnosti se nachází v nádherném Valašském údolí, kde obklopující příroda slouží jako stálá připomínka nutnosti zachování čistého a stabilního životního prostředí i pro další generace. 

Snižování negativního vlivu naší činnosti na životní prostředí je u nás součástí nejen každodenního rozhodování, ale také dlouhodobého plánování, od rutinních rozhodnutí o nakládání s obaly po dlouhodobé investiční záměry. 

Vedení společnosti nastavilo a zavázalo se neustále zdokonalovat zodpovědnou environmentální kulturu, která nám umožňuje implementovat a dodržovat zásady, jejichž cílem jsou pozitivní environmentální změny, a zároveň zajišťuje výrobu kvalitních produktů. 

Obezřetné a zodpovědné chování našich pracovníků nám pomáhá k minimalizaci dopadů na životní prostředí. 

Politika životního prostředí

Společnost BOMEX - CZ s.r.o., jako výrobní firma poskytující služby v oblasti povrchových úprav, si uvědomuje svou odpovědnost za negativní vlivy své činnosti na životní prostředí a zavazuje se trvalému snižování těchto následků na životní prostředí. Hlavními zásadami firemní strategie s cílem minimalizovat zátěže na životní prostředí jsou: 

  • Dodržovat veškeré požadavky platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.
    Seznamovat zaměstnance se zásadami a novými poznatky ohledně ochrany životního prostředí plynoucími ze změn ve výrobní činnosti společnosti.
  • Vyžadovat odpovědné dodržování zásad ochrany životního prostředí a šetření přírodních zdrojů ode všech zaměstnanců. 
  • Usilovat o účinné využití a postupné snižování spotřeby vstupních energií a materiálů. 
  • Podporovat recyklaci a snížení tvorby odpadů.
  • Hledat možnosti investic do modernizace stávajících výrobních prostředků, zařízení a technologií s účelem snížení zátěže na životní prostředí. 
  • Hledat možnosti změn v technologických postupech a používaných prostředcích ke zmírnění dopadu na životní prostředí. Hodnotit dopady na životní prostředí plánovaných nových technologií v rámci rozhodování o jejich realizaci. 
  • Předcházet vzniku mimořádných a havarijních situací s možným dopadem na životní prostředí. Přijímat, realizovat a prověřovat opatření k jejich minimalizaci. 
  • Usilovat o snižování množství škodlivin vypouštěných do ovzduší a odpadních vod v rámci výrobní činnosti společnosti. 

Máte dotaz pro BOMEX?

Napište nám a my se vám do dalšího pracovního dne ozveme s odpovědí.

Napište nám zde nebo nás kontaktujte